GNR
Strona główna biegaj w gorach sowoich
Srebrna Kozica 2013, 2012, 2010
Złota Kozica 2018, 2017, 2016
Brązowa Kozica 2015
CKG Nowa Ruda

Nasze nagrody:

REGULAMIN
10.”BIEG NA WIELKĄ SOWĘ”.
„ MISTRZOSTWA POLSKI WETERANÓW W BIEGU GÓRSKIM”.
3.MISTRZOSTWA POLSKI LEKARZY W BIEGU ALPEJSKIM.
LUDWIKOWICE KŁODZKIE, 11.08.2019 r.

 

1. ORGANIZATOR
-Wójt Gminy Nowa Ruda
-Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda. ul. Fabryczna 2. 57 – 450 Ludwikowice Kłodzkie
Tel.74/872 20 84, faks 74/871 65 55, e-mail: ckultury@gmail.com
-UKS ludwikowice

2. CELE IMPREZY
-wyłonienie zwycięzców 10. „Biegu na Wielka Sowę”.
-wyłonienie zwycięzców „Mistrzostw Polski Weteranów w Biegu Górskim”.
-wyłonienie zwycięzców Mistrzostw Polski Lekarzy.
-promocja Gór Sowich
-promocja biegów górskich i LIGI BIEGÓW ATTIQ.
-promocja biegania jako najprostszej formy rekreacji ruchowej.

3. TERMIN I MIEJSCE
-11.08.2019 roku – Ludwikowice Kłodzkie, ul. J. Kasprowicza  47   - „Dom Europejski” (400 m. powyżej „Harendy”) – start - godz. 11:00
-trasa przebiega po drogach publicznych/ok.2 km/,szutrowych i leśnych.
-trasa liczy 10 km, a przewyższenie + 600 m -60 m.
-najniższy punkt trasy – 475 m.npm., najwyższy – Wielka Sowa – 1015 m. npm.
-każdy kilometr trasy będzie oznakowany.
-ostatni kilometr przed metą – oznakowanie co 100 m.

5.WARUNKI UCZESTNICTWA
-uczestnikiem zawodów może być każda osoba, która do dnia 11.08.2019 roku ukończy 18 lat i złoży oświadczenie o stanie zdrowia i odpowiedzialności w zakresie udziału w zawodach.
-osoby niepełnoletnie muszą posiadać na start w zawodach pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. /dotyczy 10. „Biegu na Wielką Sowę”/
-zawody mają charakter otwarty.
-weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych, pakietów, gadżetów itp. odbywać się będzie w Biurze Zawodów:
- dnia 10.08.19.r. w godz. 16:00 – 20:00 oraz
w dniu imprezy w godz. 8:00 – 10:30/dowód tożsamości i opłaty startowej/.

6.ZGŁOSZENIA
-zgłoszenia drogą elektroniczną wyłącznie poprzez portal www.datasport.pl
-także w przeddzień w godz. 16:00 – 20:00 oraz w dniu zawodów w godz. 8:00 – 10:30
w Biurze Zawodów - Ludwikowice Kłodzkie, ul. J. Kasprowicza  47   - „Dom Europejski” (400 m. powyżej „Harendy”).
-mieszkańcy Gminy Nowa Ruda winni wskazać miejscowość zamieszkania (przy zapisach na portalu DataSport, w dniu zawodów w Biurze Zawodów)

7.OPŁATA STARTOWA
- do dnia 31.05.2019 r. – 50 zł.
-od dnia 1.06.2019 r. do dnia 31.07.19.r. - 60 zł.
-od dnia 1.08.19 r. do dnia 05.08.19 r. – 70 zł.
- w dniu zawodów opłata wynosić będzie – 80 zł
-bez względu na termin zgłoszenia mieszkańcy gminy Nowa Ruda – 40 zł
-kluby sportowe i grupy biegowe/drużyny/ przy zgłoszeniu min. 5 osób – 40 zł. od osoby
w terminie do 31.07.2019.r.
-z opłaty startowej zwolnieni są:
-zwycięzcy „Biegu na Wielką Sowę” w kat. kobiet i mężczyzn w klasyfikacji open w latach 2010 – 2018, zawodnicy zaproszeni przez Dyrektora Biegu.
-organizatorzy nie gwarantują pełnych pakietów startowych zawodnikom, którzy dokonają opłaty startowej po 31.07.2019 r.
- płatność dokonywana będzie elektronicznie w systemie zapisów DATASPORT.
- za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej.

8.KLASYFIKACJA
- w 10. „Biegu na Wielka Sowę” obowiązują następujące klasyfikacje:
-open w kategorii kobiet i mężczyzn, miejsca 1- 5.
-kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn – miejsca 1- 3
-drużynowa : miejsca 1-3
-dla min. 3 –osobowych drużyn /drużyną może być formalna lub nieformalna grupa biegaczy reprezentująca klub sportowy, grupę biegową , stowarzyszenie, zakład pracy itp. Drużyna nie wymaga dodatkowego zgłoszenia.
Wynikiem drużyny będzie suma trzech najlepszych czasów członków drużyny.

9.KATEGORIE WIEKOWE
-Przypisanie do kategorii wiekowych zarówno w 10. „Bieg na Wielką Sowę”,
w Mistrzostwach Polski Weteranów oraz Mistrzostwach Polski Lekarzy następuje na podstawie roku urodzenia.
-10.  „Bieg na Wielka Sowę”:
-K/M -16 - 19 lat
-K/M – 20 – 29 lat
-K/M – 30 – 34 lata
-”Mistrzostwa Polski Weteranów w Biegu Górskim”:
-K/M – 35 – 39 lat
-K/M – 40 – 44 lata
- K/M – 45 – 49 lat
- K/M – 50 – 54 – lata
- K/M - 55 – 59 lat
- K/M - 60 – 64 lata
- K/M – 65 – 69 lat
- K/M - 70 lat i więcej
-„Mistrzostwa Polski Lekarzy”:
-K/M - 20 lat
-K/M - 30 lat
-K/M - 40 lat
K/M - 50 lat więcej
oraz klasyfikacja open K/M ,m. 1 – 3 ,medale, puchary, nagrody rzeczowe
w kategoriach wiekowych - ,m. 1 – 3 ,medale, puchary i nagrody rzeczowe
-obowiązuje regulamin 10. „Biegu na Wielką Sowę”
-w formularzu zgłoszeniowym zaznaczyć: Mistrzostwa Polski Lekarzy

- w Mistrzostwach Polski lekarzy nagrody w kat. wiekowych i open nie dublują się.
-koordynator: lek. med. Jerzy Słobodzian ,tel. 602486406, mail: jerzyslobodzian@gmail.com

10.NAGRODY
-10. „ Bieg na Wielka Sowę” :
-klasyfikacja open kobiet i mężczyzn, 1 m.- 950 zł., 2 m.- 700 zł., 3 m. – 550 zł., 4 m. – 400 zł., 5 m. – 250 zł.
-w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn za miejsca 1 –3 trofea sportowe.
-wszyscy zawodnicy po przekroczeniu linii mety otrzymują pamiątkowe medale.
„Mistrzostwa Polski Weteranów w Biegu Górskim”:
-w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn za m. 1 – 3 medale Mistrzostw Polski Weteranów, puchary i akcesoria sportowe.
- klasyfikacja drużynowa – miejsca 1 – 3 puchary.

11.DEKORACJE
-ceremonia dekoracji rozpocznie się o godz. 14:00 w pobliżu miejsca startu.

12.PROTESTY
-protesty do organizatora należy składać w formie pisemnej w czasie do 30 min. po zakończeniu biegu przez zawodnika.
-do protestu należy dołączyć kaucję w wysokości 100 zł.

13.WYŻYWIENIE i BUFETY
-każdy zawodnik po biegu ma prawo do nieograniczonego korzystania z bufetu końcowego oraz otrzyma gorący posiłek.
-bufety na trasie: B 1 - 3,7 km. , B2 – 6 km , B 3 – 10 km

14.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
-na drogach publicznych zawodników obowiązuje przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i dostosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem drogowym na przecięciu trasy biegu
z drogą publiczną.
-obowiązuje elektroniczny pomiar czasu
- ominięcie choćby 1 punktu sędziowskiego na trasie równoznaczne jest z dyskwalifikacją zawodnika .
-zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne .
-w przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w zawodach organizator nie zwraca opłaty startowej.
-za rzeczy zagubione lub skradzione organizator nie ponosi odpowiedzialności.
-organizator zapewnia opiekę medyczną i zabezpieczenie trasy przez służby GOPR.
-zawodnicy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
-informacje techniczne dotyczące transportu zawodników z mety na miejsce startu będzie na bieżąco przekazywał spiker.
-wykaz noclegów na : www.biegajwgorachsowich.pl

Wypełniając kartę zgłoszeniową /w formie elektronicznej lub pisemnej/uczestnik akceptuje poniższe postanowienia:
Organizator, wszystkie osoby i podmioty z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności wobec uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po imprezie.
Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko/w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność i ryzyko rodziców lub opiekunów prawnych/. Uczestnicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody jakie wystąpią w związku z ich udziałem w imprezie. Przez akceptację poniższej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa do dochodzenia wszelakich roszczeń od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z imprezą: „Zapewniam ,że stan zdrowia w jakim się znajduję umożliwia mi udział w imprezie. Przyjmuję do wiadomości ,że jeśli w związku z udziałem w imprezie doznam uszczerbku na zdrowiu ,szkody rzeczowej lub majątkowej nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że moim obowiązkiem jest przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w 9.”Regatta Biegu na Wielką Sowę”/w tym w Mistrzostwach Polski Weteranów lub Mistrzostwach Polski Lekarzy/.
Swoim podpisem zapewniam ,że zapoznałem się ze wszystkim warunkami regulaminu biegu i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym także dla potrzeb działań marketingowych i promocyjnych podejmowanych przez organizatorów ,zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 133,poz.883/”.

Ustawa o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. Dz. U. 2018 poz. 1000

 

Gabriela Buczek – Dyrektor Biegu tel.501 155 068

Edward Kozłowicz – Koordynator tel. 695 442 890

 

Bieg na Wielką Sowę

Karczma Pod Sową
Szyprówka - Chata Pod Sową
Juventur Walbrzych
Fundusz Regionu Walbrzyskiego
Nadleśnictwo Jugow
Schronisko Sowa
Schronisko turystyczne Orzeł
MARCCO
Enervit
Góry Sowie
Ośrodek wypoczynkowy Rzeczka

Nasi sponsorzy:

Partnerzy Medialni:

Radio Gold
Data Sport
Dla was
Portal gorski
Biegamy po gorach
Pieszyce
XC LIFE
CKG Nowa Ruda
enitra.pl
biegigorskie.pl

   Partnerzy:

Półmaraton Ślężański
Półmaraton Górski Jedlina-Zdrój
Super Bieg Runner's
Bieg na Sleze
Festiwal Biegów