Półmaraton Górski Jedlina-Zdrój
Półmaraton Ślężański
Super Bieg Runner's
Bieg na Sleze
Liga Biegów Górskich  DARE2B
Festiwal Biegów
GNR
Gorski Bieg Niepodległosci
Strona główna biegaj w gorach sowoich

   Partnerzy:

Srebrna Kozica
Złota Kozica
Brązowa Kozica
CKG Nowa Ruda

Nasze
nagrody:

biegigorskie.pl
enitra.pl
półmaraton sowiogórski

 

7. ” GÓRSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI „

O PUCHAR WÓJTA GMINY NOWA RUDA

Świerki, 11.11.2018 roku

 

REGULAMIN

1. ORGANIZATOR

- Wójt Gminy Nowa Ruda

- Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda, ul.Fabryczna 2. 57 – 450 Ludwikowice Kłodzkie

Tel. 74/8722084 , e-mail – ckultury@gmail.com

 

2. CEL IMPREZY

- uczczenie 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

- wyłonienie zwycięzców biegu

- promocja biegania jako najprostszej formy rekreacji ruchowej

- promocja Wzgórz Włodzickich i Ligi Dare 2B

 

3. TERMIN I MIEJSCE

- 11.11.2018 roku, godz. 11:00 – Świerki, k/Ludwikowic Kłodzkich, Dolny Śląsk

- teren przy Świetlicy Wiejskiej w Świerkach

 

4. TRASA

- trasa liczy 10 km – przebiega po drogach polnych i leśnych Wzgórz Włodzickich, przewyższenie wynosi ok.300 m.

-trasa oznakowana co kilometr

 

5. WARUNKI UCZESTNICTWA

- uczestnikiem zawodów może być każda osoba, która do dnia 11.11.18 r. ukończy 18 lat i złoży oświadczenie o stanie zdrowia i odpowiedzialności w zakresie udziału w zawodach

- osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 lat, muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach

- weryfikacja, wydawanie numerów startowych oraz bonów żywieniowych w Biurze Zawodów w dniu imprezy w godz. 8:00 – 10:30 /Sala Świetlicy Wiejskiej/

 

6. ZGŁOSZENIA

- zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną na stronie: https://biegajwgorachsowich.pl/
do dnia 9.11.18 roku

- w dniu imprezy w Biurze Zawodów w godz. 8:00 – 10:30

 

7. OPŁATA STARTOWA

- do dnia 15.10.18 r. – 35 zł.

- w dniach 16.10.18 r. – 9.11.18. r. – 45 zł.

- w dniu zawodów – 50 zł.

- opłatę startową należy wpłacić na konto : Bank GBS 36 9536 0001 2001 0006 7322 0003 z dopiskiem : „ŚWIERKI BN” oraz podać imię i nazwisko zawodnika

UWAGA!

- członkowie UKS Ludwikowice i mieszkańcy Gminy Nowa Ruda są zwolnieni z opłaty startowej

- osoby w wieku powyżej 65 roku życia nie płacą wpisowego

 

8. KLASYFIKACJA

”GÓRSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI” – open K/M, m. 1 – 3 oraz kat. wiekowe K/M m. 1-3

 

9. KATEGORIE WIEKOWE

- w obu klasyfikacjach obowiązują następujące kat. wiekowe kobiet i mężczyzn:

K/M - 16 – 19 lat

K/M - 20 – 29 lat

K/M - 30 - 39 lat

K/M - 40 - 49 lat

K/M - 50 - 54 lata

K/M - 55 - 59 lat

K/M - 60 – 64 lata

K/M - 65 – 69 lat

K/M - 70 lat i powyżej

 

10. NAGRODY

- klasyfikacja open K/M ,m. 1-3 – trofea sportowe

- kat. wiekowe, m. 1-3 - trofea sportowe

- wszyscy zawodnicy po przebiegnięciu linii mety otrzymają pamiątkowe medale

 

11. DEKORACJE

- ceremonia dekoracji rozpocznie się o godz. 13:15 w Sali Świetlicy Wiejskiej

 

12. PROTESTY

- protest należy złożyć w czasie do 15 min. po minięciu mety przez zawodnika

- do protestu w formie pisemnej należy dołączyć kaucję w wysokości 100 zł.

 

13. WYŻYWIENIE

- każdy zawodnik po biegu będzie miał prawo do nieograniczonego dostępu do bufetu końcowego, gorącego posiłku, kawy, herbaty oraz ciast domowego wypieku

 

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- ominięcie choćby 1 punktu kontrolnego na trasie równoznaczne jest z dyskwalifikacją zawodnika

- bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne

- w wypadku rezygnacji zawodnika z udziału w biegu organizator nie zwraca opłaty startowej

- za rzeczy zagubione i pozostawione przez zawodników organizator nie ponosi odpowiedzialności

- organizator zapewnia opiekę medyczną, zabezpieczenie trasy przez służby GOPR oraz profesjonalny pomiar czasu

- zawodnicy mają obowiązek ubezpieczyć się we własnym zakresie od NNW

- szatnie oraz depozyt znajdować się będą w Świetlicy Wiejskiej

- zawodnicy biorąc udział w biegu zgadzają się na wykorzystanie przez Organizatora na potrzeby marketingowe i promocji imprezy zdjęć, nagrań filmowych z ich udziałem oraz wyników z danymi osobowymi.

 

Ustawa o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. Dz. U. 2018 poz. 1000

 

 

Dyrektor Biegu – Gabriela Buczek- tel. 501155068

Koordynator - Edward Kozłowicz – tel. 695442890

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

                                                                                 

                                                                                

 

Pieszyce
XC LIFE
Karczma Pod Sową
Szyprówka - Chata Pod Sową
Gościnec Korona Rzeczka
Juventur Walbrzych
Fundusz Regionu Walbrzyskiego
Nadleśnictwo Jugow
Regatta
Schronisko Sowa
Schronisko turystyczne Orzeł
MARCCO
Harenda
Enervit
Góry Sowie
Ośrodek wypoczynkowy Rzeczka

Nasi sponsorzy:

Partnerzy Medialni:

Radio Gold
Radio Wroclaw
Data Sport
Dla was
Portal gorski
Biegamy po gorach
Pieszyce
Pieszyce
XC LIFE
CKG Nowa Ruda