GNR
Strona główna biegaj w gorach sowoich
Srebrna Kozica 2013, 2012, 2010
Złota Kozica 2018, 2017, 2016
Brązowa Kozica 2015
CKG Nowa Ruda

Nasze nagrody:

 

 

 

REGULAMIN

8. ”GÓRSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI„

Świerki, 11.11.2019 roku

 

1. ORGANIZATOR

-Wójt Gminy Nowa Ruda

-Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda,ul.Fabryczna 2. 57 – 450 Ludwikowice Kłodzkie

Tel. 74/8722084 , e: mail – ckultury@gmail.com

 

2. CEL IMPREZY

-uczczenie 101 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

-wyłonienie zwycięzców biegu

-promocja biegania jako najprostszej formy rekreacji ruchowej

-promocja Wzgórz Włodzickich i Ligi Biegów Górskich ATTIQ

 

3. TERMIN I MIEJSCE

-11.11.2019 roku o godz. 11,00 – Świerki, /koło Ludwikowic Kłodzkich ,Dolny Śląsk/

-teren przy Świetlicy Wiejskiej w Świerkach

 

4.TRASA

-trasa liczy 10 km – przebiega po drogach polnych i leśnych Wzgórz Włodzickich, przewyższenie wynosi ok. 300 m.

-trasa oznakowana co kilometr

 

5. WARUNKI UCZESTNICTWA

-uczestnikiem zawodów może być każda osoba, która do dnia 11.11.19 r. ukończy 18 lati złoży oświadczenie o stanie zdrowia i odpowiedzialności w zakresie udziału w zawodach.

-osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 lat muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach.

-weryfikacja, wydawanie numerów startowych oraz bonów żywieniowych w Biurze Zawodów w dniu imprezy w godz. 8.00 – 10.30 /Sala Świetlicy Wiejskiej/

 

6.ZGŁOSZENIA

-zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie drogą elektroniczną na stronie portalu datasport.pl do dnia 4.11.19 roku

-w dniu imprezy w Biurze Zawodów w godz. 8.00 – 10.30

 

7.OPŁATA STARTOWA

-do dnia 15.10.19 r. – 40 zł.

-w dn. 16.10.19 r. – 4.11.19. r. – 50 zł.

-w dniu zawodow – 60 zł.

- UWAGA!

-członkowie UKS-u Ludwikowice i mieszkańcy Gminy Nowa Ruda są zwolnieni z opłaty startowej

-osoby w wieku powyżej 65 roku życia również nie płacą wpisowego

 

8.KLASYFIKACJA

”GÓRSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI” – open K/M, m. 1 – 3 orazkat. wiekowe K/M m. 1-3

 

9.KATEGORIE WIEKOWE

-w obu klasyfikacjach obowiązują następujące kat. wiekowe kobiet i mężczyzn:

K/M - 16 – 19 lat

K/M - 20 – 29 lat

K/M - 30 - 39 lat

K/M - 40 - 49 lat

K/M - 50 - 54 lat

K/M - 55 - 59 lat

K/M - 60 – 64 lat

K/M - 65 – 69 lat

K/M - 70 lat i powyżej

 

10. NAGRODY

-klasyfikacja open K/M ,m. 1-3 – trofea sportowe

-kat.wiekowe, m. 1-3 - trofea sportowe

-wszyscy zawodnicy po przebiegnięciu linii mety otrzymają pamiątkowe medale

 

11. DEKORACJE

-ceremonia dekoracji rozpocznie się o godz. 13.15 w Sali Świetlicy Wiejskiej

 

12. PROTESTY

-do protestu w formie pisemnej należy dołączyć kaucję w wysokosci 100 zł.

-protest należy złożyć w czasie do 15 min. po minięciu mety przez zawodnika

 

13. WYŻYWIENIE

-każdy zawodnik po biegu będzie miał prawo do nieograniczonego dostępu do bufetu końcowego,gorącego posiłku ,kawy ,herbaty oraz ciast domowego wypieku.

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

-ominięcie choćby 1 punktu kontrolnego na trasie równoznaczne jest z dyskwalifikacją zawodnika

-bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne

-w wypadku rezygnacji zawodnika z udziału w biegu organizator nie zwraca opłaty startowej

-za rzeczy zagubione i pozostawione przez zawodników organizator nie ponosi odpowiedzialności

-organizator zapewnia opiekę medyczną, zabezpieczenie trasy przez służby GOPR oraz profesjonalny pomiar czasu

-zawodnicy mają obowiązek ubezpieczyć się we własnym zakresie od NNW

-szatnie oraz depozyt znajdować się będą w Świetlicy Wiejskiej

-zawodnicy biorąc udział w biegu zgadzają się na wykorzystanie przez Organizatora na potrzeby marketingowe i promocji imprezy zdjęć, nagrań filmowych z ich udziałem oraz wyników z danymi osobowymi.

Ustawa o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. Dz. U. 2018 poz. 1000

 

Dyrektor Biegu – Gabriela Buczek- tel.501155068

Koordynator - Edward Kozłowicz - 695442890

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

                                                                                 

                                                                                

 

GÓRSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI

Karczma Pod Sową
Szyprówka - Chata Pod Sową
Juventur Walbrzych
Fundusz Regionu Walbrzyskiego
Nadleśnictwo Jugow
Schronisko Sowa
Schronisko turystyczne Orzeł
MARCCO
Enervit
Góry Sowie
Ośrodek wypoczynkowy Rzeczka

Nasi sponsorzy:

Partnerzy Medialni:

Radio Gold
Data Sport
Dla was
Portal gorski
Biegamy po gorach
Pieszyce
XC LIFE
CKG Nowa Ruda
enitra.pl
biegigorskie.pl

   Partnerzy:

Półmaraton Ślężański
Półmaraton Górski Jedlina-Zdrój
Super Bieg Runner's
Bieg na Sleze
Festiwal Biegów
http://kuehne.pl/
http://sudeckiprodukty.pl/