GNR
Półmaraton Górski Jedlina-Zdrój
Półmaraton Ślężański
Super Bieg Runner's
Bieg na Sleze
Liga Biegów Górskich  DARE2B
Festiwal Biegów
GNR
Gorski Bieg Niepodległosci
Strona główna biegaj w gorach sowoich

   Partnerzy:

Srebrna Kozica
Złota Kozica
Brązowa Kozica
CKG Nowa Ruda

Nasze
nagrody:

biegigorskie.pl
enitra.pl
półmaraton sowiogórski

 

6. ”GÓRSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI O PUCHAR WÓJTA GMINY NOWA RUDA” 

2. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nowa Ruda w Biegu Anglosaskim

Świerki, 11.11.2017 roku

 

REGULAMIN

1. ORGANIZATOR
 

- Wójt Gminy Nowa Ruda

- Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda, ul. Fabryczna 2  57-450 Ludwikowice Kłodzkie 

tel. 74 872 20 84, e: mail – ckultury@gmail.com

- UKS Ludwikowice   

 

2. CEL IMPREZY
 

- uczczenie  Święta Niepodległości i wyłonienie zwycięzców

- promocja biegania jako najprostszej formy rekreacji ruchowej 

- promocja Wzgórz Włodzickich


3. TERMIN I MIEJSCE
 

- 11.11.2017 roku,  godz. 11.00 – Świerki , k/Ludwikowic Kłodzkich, Dolny Śląsk

- teren przy Świetlicy Wiejskiej w Świerkach 


4. TRASA
 

- trasa liczy 10 km – przebiega po drogach polnych i leśnych Wzgórz Włodzickich, przewyższenie wynosi ok. 300 m.

- trasa oznakowana co kilometr 


5. WARUNKI UCZESTNICTWA
 

- uczestnikiem zawodów może być  każda osoba, która do dnia 11.11.2017 r. ukończy 18 lat i złoży oświadczenie o stanie zdrowia  i odpowiedzialności w zakresie udziału w zawodach,

- osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 lat muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach,

- weryfikacja, wydawanie numerów startowych oraz bonów żywieniowych w Biurze Zawodów  w dniu imprezy w godz. 8.00 – 10.30 /Sala Świetlicy Wiejskiej/.


6. ZGŁOSZENIA
 

- zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną na stronie  https://biegajwgorachsowich.pl/  

lub telefonicznie: 74 8722084 do dnia 9.11.2017 roku

- w dniu imprezy w Biurze Zawodów w godz. 8.00 – 10.30


7. OPŁATA STARTOWA
 

- do dnia 15.10.2017r. – 35 zł.

- od dnia 16.10.2017r. do 9.11.2017r. – 40 zł.

- w dniu zawodów – 50 zł.

- opłatę startową  należy wpłacić na konto :  Bank GBS Radków  36 9536 0001 2001 0006 7322 0003  z dopiskiem :  „ŚWIERKI BN” oraz podać imię i nazwisko zawodnika   


UWAGA!

- mieszkańcy miasta Nowa Ruda płacą wpisowe w wysokości 20 zł. bez względu na termin wpłaty,

- członkowie UKS Ludwikowice  i mieszkańcy Gminy Nowa Ruda są zwolnieni z opłaty startowej,

- osoby w wieku powyżej  65 roku życia również nie płacą wpisowego.


8. KLASYFIKACJA
 

- w biegu obowiązują dwie klasyfikacje :

*6.”GÓRSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI” – open K/M, m. 1 – 3 oraz kat. wiekowe  K/M m. 1-3

*2. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nowa Ruda w Biegu Anglosaskim. –  kat. wiekowe K /M, m. 1 – 3


9. KATEGORIE WIEKOWE
 

-w obu klasyfikacjach obowiązują następujące kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn:


K/M  - 16 – 19 lat

K/M   -  20 – 29 lat

K/M   -  30 -  39 lat

K/M   -  40 -  49 lat

K/M   -  50 -  54 lat

K/M   -  55  - 59 lat

K/M   -  60 – 64 lat

K/M   -  65 – 69 lat

K/M   -  70  lat i powyżej


10. NAGRODY
 

- klasyfikacja open K/M ,m. 1-3 – trofea sportowe,

- kategorie wiekowe, m. 1-3  - trofea sportowe,

- wszyscy zawodnicy po przebiegnięciu linii mety otrzymają pamiątkowe medale.


11. DEKORACJE
 

- ceremonia dekoracji rozpocznie się o godz. 13.15 w Sali Świetlicy Wiejskiej.


12. PROTESTY
 

- do protestu w formie pisemnej należy dołączyć kaucję w wysokości 100 zł.

- protest należy złożyć  w czasie do 15 min. po minięciu mety przez zawodnika.


13. WYŻYWIENIE
 

- każdy zawodnik po biegu będzie miał prawo do bufetu końcowego, gorącego posiłku, kawy, herbaty oraz ciast domowego wypieku.


14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 

- ominięcie choćby 1 punktu kontrolnego na trasie równoznaczne jest z dyskwalifikacją zawodnika,

- bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,

- w wypadku rezygnacji zawodnika z udziału w biegu organizator nie zwraca opłaty startowej,

- za rzeczy zagubione i pozostawione przez zawodników organizator nie ponosi odpowiedzialności,

- organizator zapewnia opiekę medyczną, zabezpieczenie trasy przez służby GOPR oraz profesjonalny pomiar czasu,

- zawodnicy mają obowiązek ubezpieczyć się we własnym zakresie od NNW,

- zawodnicy, startując w biegu, zgadzają się na wykorzystywanie przez organizatorów na potrzeby marketingowe i promocji imprezy zdjęć, nagrań filmowych z ich udziałem, wyników z danymi osobowymi – poprzez podpisanie odpowiedniego formularza w Biurze Zawodów,

- szatnie oraz depozyt znajdować się będą w Świetlicy Wiejskiej.

  

                                                        Dyrektor Biegu - Gabriela Buczek     tel. 501 155 068

                                                        Koordynator    -   Edward Kozłowicz  tel. 695 442 890

 

 

 

 

                              

                                                                                 

                                                                                

 

Pieszyce
XC LIFE
Karczma Pod Sową
Szyprówka - Chata Pod Sową
Gościnec Korona Rzeczka
Juventur Walbrzych
Fundusz Regionu Walbrzyskiego
Nadleśnictwo Jugow
Regatta
Schronisko Sowa
Schronisko turystyczne Orzeł
MARCCO
Harenda
Enervit
Góry Sowie
Ośrodek wypoczynkowy Rzeczka

Nasi sponsorzy:

Partnerzy Medialni:

Radio Gold
Radio Wroclaw
Data Sport
Dla was
Portal gorski
Biegamy po gorach
Pieszyce
Pieszyce
XC LIFE