GNR
Strona główna biegaj w gorach sowoich
Srebrna Kozica 2013, 2012, 2010
Złota Kozica 2018, 2017, 2016
Brązowa Kozica 2015
CKG Nowa Ruda

Nasze nagrody:

 

 

 

REGULAMIN

2. ”SOWIOGÓRSKA DYCHA”

LUDWIKOWICE KŁODZKIE, 5.09.2020 r.

 

1. ORGANIZATOR

- Wójt Gminy Nowa Ruda

- Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich, tel. 74/8722084, e-mail: ckultury@gmail.com

 

W związku z występowaniem na terenie kraju epidemii COVID – 19, impreza zostanie zorganizowana zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2020 roku oraz zaleceniami Ministerstwa Zdrowia. Start zawodników odbędzie się o godz. 11.00 w maks. 250 osobowej grupie zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Zawody odbędą się bez udziału kibiców w godzinach 11.00 – 13.00.

2. CEL IMPREZY

- promocja biegania jako najprostszej formy rekreacji ruchowej,

- promocja Gór Sowich,

- promocja ATTIQ LIGI BIEGÓW GÓRSKICH 2020,

- aktywizacja społeczności lokalnej Ludwikowic Kłodzkich i Sokolca w zakresie współpracy przy organizacji imprezy,

3. TERMIN I MIEJSCE

- 5.09.2020 r., godz. 11.00

- Ludwikowice Kłodzkie, ul. J. Kasprowicza 47 – boisko sportowe

4.TRASA

- trasa liczy 10 km – przebiega po drogach polnych i leśnych wokół masywu Gontowej

- bieg anglosaski

- przewyższenie ok. 350 m

- trasa oznakowana co 1 km

 

 

5. WARUNKI UCZESTNICTWA

- uczestnikiem zawodów może zostać każda osoba, która do dnia 5.09.2020 r. ukończy 18 lat
i złoży oświadczenie o stanie zdrowia i odpowiedzialności w zakresie udziału w zawodach.

- osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 lat, muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach.

- weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych oraz pakietów startowych
w Biurze Zawodów w dniu imprezy w godz. 8.00 – 10.30.

6. ZGŁOSZENIA

- liczba miejsc ograniczona do 250 osób,

- zgłoszenia wyłącznie drogą elektroniczną poprzez portal www.datasport.pl do dnia
2.09.2020 r. do godz. 23.59. W dniu zawodów zapisów nie przewidujemy.

7. OPŁATA STARTOWA

- do dnia 31.07. 2020 r. - 45 zł.

- od dnia 01.08.2020 r. do dnia 02.09.2020 r. - 55 zł.

- liczba startujących ograniczona do 250 osób.

8. KLASYFIKACJA

- open K/M m. 1-3

- kategorie wiekowe K/M, m. 1-3.

9. KATEGORIE WIEKOWE

- obowiązują następujące kat. wiekowe:

K/M – 16 – 19 lat

K/M – 20 – 29 lat

K/M – 30 – 39 lat

K/m – 40 – 49 lat

K/M – 50 – 54 lata

K/M – 55 – 59 lat

K/M – 60 – 64 lata

K/M – 65 – 69 lat

K/M - 70 lat i powyżej

10. NAGRODY

- open K/M – m. 1 – 3 nagrody finansowe (płatne przelewem na wskazane konto) oraz rzeczowe:

1. m. – 350 zł.

2.m. – 250 zł.

3.m. – 150zł.

- kategorie wiekowe K/M, m. 1 -3 trofea sportowe,

- każdy zawodnik po przebiegnięciu linii mety otrzyma pamiątkowy medal.

11. DEKORACJE

- ceremonia dekoracji rozpocznie się o godz. 13:00 w pobliżu miejsca startu bez udziału publiczności, dla kategorii open K i M, miejsca 1-3 i dla kategorii wiekowych wymienionych w pkt 10.

12. PROTESTY

- ewentualny protest w języku polskim lub angielskim należy złożyć w czasie do 15 min. po przekroczeniu przez zawodnika linii mety (wymagana forma pisemna),

- do protestu należy dołączyć kaucję w wysokości 100 zł.

13. POMIAR CZASU

- obowiązuje elektroniczny pomiar czasu

- zawody obsługuje firma Datasport

14. WYŻYWIENIE

- każdy zawodnik po ukończeniu biegu otrzyma ciepły posiłek.

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W związku ze stanem pandemii COVID 19 Organizator prosi zawodników o zachowanie odpowiedniego dystansu między sobą oraz noszenie maseczek w takich miejscach jak:

  • Biuro Zawodów,

  • WC,

  • miejsce wydawania i spożywania posiłków,

  • linia i strefa mety

  • ceremonia dekoracji,

  • wejście do strefy startu, strefa startu

- W wielu punktach miasteczka zawodów oraz na mecie ustawione będą punkty do dezynfekcji rąk.

- Za rzeczy zagubione lub pozostawione przez zawodników Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

- Organizator zapewnia opiekę medyczną i zabezpieczenie trasy przez służby GOPR.

- Zawodnicy mają obowiązek ubezpieczyć się w zakresie NNW.

- Depozyt znajdować się będzie na terenie boiska sportowego.

- Zawodnicy, biorąc udział w biegu, zgadzają się na wykorzystanie przez Organizatora na potrzeby marketingowe i promocji imprezy zdjęć, nagrań filmowych z ich udziałem oraz wyników z danymi osobowymi.

- Każdy uczestnik zawodów ma obowiązek wypełnienia oświadczenia uczestnika zgodnie z zaleceniami głównego inspektora sanitarnego, że nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 oraz nie przebywa na obowiązkowej kwarantannie, a także w czasie ostatnich 14 dni nie miał kontaktu z osobą, u której potwierdzono zakażenie wirusem SARS CoV-2.

- Wypełniając Kartę Zgłoszeniową /w formie elektronicznej lub pisemnej/ uczestnik akceptuje poniższe postanowienia:

- Organizator, wszystkie osoby i podmioty z nim współpracujące, a także osoby związane
z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności wobec uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie i po imprezie,

- Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko /w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność i ryzyko rodziców lub opiekunów prawnych/,

- Uczestnicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody jakie wystąpią w związku z ich udziałem w imprezie,

- Przez akceptację poniższej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa do dochodzenia wszelkich roszczeń od Organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z imprezą:

- Zapewniam, że stan zdrowia, w jakim się znajduję, umożliwia mi udział
w imprezie. Przyjmuję do wiadomości, że jeżeli w związku z udziałem w imprezie doznam uszczerbku na zdrowiu, szkody rzeczowej lub majątkowej nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że moim obowiązkiem jest przestrzegać zarządzeń lub poleceń służb porządkowych Organizatora oraz zapisów regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo
w 2. „Sowiogórskiej Dysze”. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się ze wszystkimi zapisami regulaminu biegu i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym także dla potrzeb działań marketingowych i promocyjnych podejmowanych przez Organizatorów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz.U. nr 133,poz. 883/

Ustawa o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. Dz. U. 2018 poz. 1000

 

Dyrektor Biegu –Gabriela Buczek, tel.501155068

Koordynator – Edward Kozłowicz, tel. 695442890

Kierownik Biura Zawodów – tel. 502096918

Bieg Górski: "Sowiogórska Dycha"

Karczma Pod Sową
Szyprówka - Chata Pod Sową
Juventur Walbrzych
Fundusz Regionu Walbrzyskiego
Nadleśnictwo Jugow
Schronisko Sowa
Schronisko turystyczne Orzeł
MARCCO
Enervit
Góry Sowie
Ośrodek wypoczynkowy Rzeczka
biegigorskie.pl
Data Sport
Dla was
Portal gorski
Biegamy po gorach
Pieszyce
XC LIFE
SsangYong
CKG Nowa Ruda
biegigorskie.pl
Bracia Rodzeń
Półmaraton Ślężański
Półmaraton Górski Jedlina-Zdrój
Super Bieg Runner's
Bieg na Sleze
Festiwal Biegów
RadioWrocław
Liga Biegów
Kamayu
BoxMe
KSS Bartnica
Travel
FitLife
YellowVit
GreenMag
Sowie
Browar Wielka Sowa
http://kuehne.pl/
http://sudeckiprodukty.pl/