GNR
Strona główna biegaj w gorach sowoich
Srebrna Kozica 2013, 2012, 2010
Złota Kozica 2018, 2017, 2016
Brązowa Kozica 2015
CKG Nowa Ruda

Nasze nagrody:

 

 

 

 

   

REGULAMIN

 

BIEG GÓRSKI: 2.”SOWIOGÓRSKA DYCHA”

 

LUDWIKOWICE KŁODZKIE, 02.05.2020 r.

 

1. ORGANIZATOR

Uczniowski Klub Sportowy Ludwikowice

57 – 450 Ludwikowice Kłodzkie. tel. 695442890 oraz 74/8722084.

Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda, 57 – 450 Ludwikowice Kłodzkie

tel.74/8722084

 

PARTNER

Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda

 

2. CEL IMPREZY

- promocja biegania jako najprostszej formy rekreacji ruchowej

- promocja Gór Sowich

- aktywizacja społeczności lokalnej Ludwikowic Kłodzkich i Sokolca w zakresie współpracy przy organizacji imprezy

- realizacja projektu grantowego „Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału Gór Sowich”

 

3. TERMIN I MIEJSCE

- 02.05.2020 r., godz. 11.00

- Ludwikowice Kłodzkie, ul. J. Kasprowicza 47 - „Dom Europejski” (400 m. powyżej „Harendy”)

i boisko sportowe.

 

4. TRASA

- trasa liczy 10 km – przebiega po drogach polnych i leśnych wokół masywu Gontowej

- bieg anglosaski

- przewyższenie ok. 350 m

- trasa oznakowana co 1 km

- bufet na trasie – 5 km.

 

5. WARUNKI UCZESTNICTWA

- uczestnikiem zawodów może zostać każda osoba, która do dnia 02.05.20 r. ukończy 18 lat i złoży oświadczenie o stanie zdrowia i odpowiedzialności w zakresie udziału w zawodach

- osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 lat muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na ich udział w zawodach

- weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych oraz pakietów zawodniczych w Biurze Zawodów w dniu imprezy w godz. 8.00 – 10.30

-osoby biegnące w towarzystwie psów na smyczy zobowiązane są do startu z końca stawki zawodników.

 

6. ZGŁOSZENIA

- zgłoszenia wyłącznie drogą elektroniczną poprzez portal www.datasport.pl do dnia 29.04.20 r. do godz. 23.59.

- oraz w dniu zawodów w godz. 8,00 – 10,30 w Biurze Zawodów.

 

7. OPŁATA STARTOWA

- do dnia 31 marca 2020 r. - 45 zł.

- od dnia 1.04.2020 r. do dnia 29.04.2020 r. - 55 zł.

- w dniu zawodów – 70 zł.

 

8. KLASYFIKACJA

- open K/M m. 1-3

- kategorie wiekowe K/M, m. 1-3.

 

9. KATEGORIE WIEKOWE

-obowiązują następujące kat. wiekowe:

- K/M – 16 – 19 lat

- K/M – 20 – 29 lat

- K/M – 30 – 39 lat

- K/m – 40 – 49 lat

- K/M – 50 – 54 lata

- K/M – 55 – 59 lat

- K/M – 60 – 64 lata

- K/M – 65 – 69 lat

- K/M - 70 lat i powyżej

 

10. NAGRODY

- open K/M – m. 1 – 3 nagrody finansowe oraz rzeczowe:

1. m. – 350 zł.

2. m. - 250 zł.

3. m. – 150zł.

- kategorie wiekowe K/M, m. 1 -3 trofea sportowe

- każdy zawodnik po przebiegnięciu linii mety otrzyma pamiątkowy medal

 

11. DEKORACJE

- ceremonia dekoracji rozpocznie się o godz. 13:00 w pobliżu miejsca startu

 

12. PROTESTY

- ewentualny protest należy złożyć w czasie do 15 min. po minięciu przez zawodnika linii mety (wymagana forma pisemna)

- do protestu należy dołączyć kaucję w wysokości 100 zł

 

13. POMIAR CZASU

- obowiązuje elektroniczny pomiar czasu

 

14. WYŻYWIENIE

- każdy zawodnik po ukończeniu biegu będzie miał prawo do nieograniczonego korzystania z bufetu końcowego, posiłku, herbaty, ciasta, owoców.

 

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- za rzeczy zagubione lub pozostawione przez zawodników Organizator nie ponosi odpowiedzialności

- Organizator zapewnia opiekę medyczną i zabezpieczenie trasy przez służby GOPR

- zawodnicy mają obowiązek ubezpieczyć się w zakresie NNW

- szatnia oraz depozyt znajdować się będą w „Domu Europejskim”

- zawodnicy biorąc udział w biegu zgadzają się na wykorzystanie przez Organizatora na potrzeby marketingowe i promocji imprezy zdjęć, nagrań filmowych z ich udziałem oraz wyników z danymi osobowymi

- wypełniając Kartę Zgłoszeniową (w formie elektronicznej lub pisemnej) uczestnik akceptuje poniższe postanowienia:

- Organizator, wszystkie osoby i podmioty z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności wobec uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie i po imprezie

- uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko /w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność i ryzyko rodziców lub opiekunów prawnych/

- uczestnicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody jakie wystąpią w związku z ich udziałem w imprezie

- przez akceptację poniższej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa do dochodzenia wszelkich roszczeń od Organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z imprezą:

- Zapewniam, że stan zdrowia w jakim się znajduję umożliwia mi udział w imprezie. Przyjmuję do wiadomości, że jeżeli w związku z udziałem w imprezie doznam uszczerbku na zdrowiu, szkody rzeczowej lub majątkowej nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że moim obowiązkiem jest przestrzegać zarządzeń lub poleceń służb porządkowych Organizatora oraz zapisów regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w Biegu Górskim: 2.„Sowiogórska Dycha”. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się ze wszystkimi zapisami regulaminu biegu i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku, w tym zdjęć, nagrań filmowych ,wywiadów radiowych, prasowych i telewizyjnych oraz wyników wraz zdanymi osobowymi dla potrzeb działań marketingowych i promocyjnych podejmowanych przez Organizatorów zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000).

 

Dyrektor Biegu – Gabriela Buczek,tel.501155068

 

Koordynator – Edward Kozłowicz, tel. 695 442 890

 

 

 

Bieg Górski: "Sowiogórska Dycha"

Karczma Pod Sową
Szyprówka - Chata Pod Sową
Juventur Walbrzych
Fundusz Regionu Walbrzyskiego
Nadleśnictwo Jugow
Schronisko Sowa
Schronisko turystyczne Orzeł
MARCCO
Enervit
Góry Sowie
Ośrodek wypoczynkowy Rzeczka

Nasi sponsorzy:

Partnerzy Medialni:

Radio Gold
Data Sport
Dla was
Portal gorski
Biegamy po gorach
Pieszyce
XC LIFE
CKG Nowa Ruda
enitra.pl
biegigorskie.pl

   Partnerzy:

Półmaraton Ślężański
Półmaraton Górski Jedlina-Zdrój
Super Bieg Runner's
Bieg na Sleze
Festiwal Biegów
http://kuehne.pl/
http://sudeckiprodukty.pl/