Mini Sowa

3. Bieg dla dzieci "Mini Sowa"regulamin

 

Organizator

Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda, ul. Fabryczna 2, 57-450 Ludwikowice Kłodzkie

Cel

Popularyzacja biegów, jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.

Promowanie zdrowego stylu życia.

Promowanie Gminy Nowa Ruda.

Termin i miejsce biegu

12 sierpnia 2018 r. w godz. 11:15-13:00

Start i meta biegów umiejscowiona jest na terenie Centrum Rekreacji Harenda ul. Kasprowicza 34 57-450 Ludwikowice Kłodzkie.

Biuro Zawodów usytuowane jest na terenie CR Harenda.

Kategorie wiekowe i dystanseDzieci startują na dystansach przypisanych do ich wieku z podziałem na dziewczynki i chłopców.

3-4 latki (roczniki 2014 i 2015) - dystans ok. 100m

5-6 latki (roczniki 2012 i 2013) - dystans ok. 150m

7-8 latki (roczniki 2010 i 2011) - dystans ok. 200m

9-10 latki (roczniki 2008 i 2009) - dystans ok. 400m

11-12 latki (roczniki 2006 i 2007) - dystans ok. 600m

13-14 latki (roczniki 2004 i 2005) - dystans ok. 750m

Organizator zastrzega sobie, w przypadku dużej ilości startujących w danej kategorii wiekowej, prawo do rozegrania biegów eliminacyjnych (ćwierćfinałów, półfinałów).

ProgramProgram przygotowań i zawodów wygląda następująco.

Godz. 8.00 – 10.45 – weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych w Biurze Zawodów

Godz. 10.45 – rozgrzewka

Godz. 11.15 – start biegu roczniki 2014 i 2015 – dystans ok. 100 m osobno chłopcy i dziewczynki

Godz. 11.30 – start biegu roczniki 2012 i 2013 – dystans ok. 150 m osobno chłopcy i dziewczynki

Godz. 11.45 – start biegu roczniki 2010 i 2011 – dystans ok. 200 m osobno chłopcy i dziewczynki

Godz. 12.00 – start biegu roczniki 2008 i 2009 – dystans ok. 400 m osobno chłopcy i dziewczynki

Godz. 12.15 – start biegu roczniki 2006 i 2007 – dystans ok. 600 m osobno chłopcy i dziewczynki

Godz. 12.30 – start biegu roczniki 2004 i 2005 – dystans ok. 750 m osobno chłopcy i dziewczynki

Godz. 12.50 – dekoracje

Organizator może wprowadzić zmiany w programie imprezy znając liczebność zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych np. dzieląc biegi na serie lub zmieniając godziny startów.

Warunki uczestnictwa

W 3. Biegu dla dzieci „Mini Sowa” może wziąć udział każde dziecko pod warunkiem dokonania zgłoszenia z podpisem rodzica lub opiekuna prawnego.

Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu zostaną zweryfikowani w Biurze Zawodów, podczas odbioru pakietów startowych, tylko w dniu imprezy 12.08.2018 w godz. 8:00-10:45 na terenie CR Harenda w Ludwikowicach Kłodzkich.

Organizator przygotował pulę 200 numerów startowych. Limit zawodników jest ustalony na 200 dzieci.

Każde dziecko otrzyma numer startowy oraz pakiecik startowy.

Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji.

W momencie weryfikacji/odbioru numeru startowego oraz podczas biegu i po jego zakończeniu, obecność rodzica lub prawnego opiekuna jest obowiązkowa.

Rodzice (lub opiekunowie prawni) biorą pełną odpowiedzialność za dziecko przed, w trakcie i po biegu.

Rodzic lub opiekun prawny dziecka oświadcza, że zapoznał się z regulaminem biegu oraz go zaakceptował.

Zgłaszający do biegu rodzice lub opiekunowie prawni oświadczają, że start dzieci jest na ich wyłączną odpowiedzialność i że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w biegu.

Starty w poszczególnych rocznikach są z podziałem na dziewczynki i chłopców. W przypadku grupy mniejszej niż 3 osoby w danej kategorii wiekowej Organizator dopuszcza start chłopców i dziewczynek wspólnie.

Zabrania się wbiegania rodzicom poza wyznaczoną przez organizatorów strefę oraz utrudnianiu finiszowania pozostałym zawodnikom i stwarzania niebezpiecznych sytuacji.

Zgłoszenia

Zgłoszenia online będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej 3. Biegu dla dzieci „Mini Sowa” kamayu-art.pl/bieg-Mini-Sowa-2018.html. Zgłoszenie powinno zawierać wszystkie dane.

Zgłoszenia online będą przyjmowane do dnia 11 sierpnia 2018 r. do godziny 20:00.

W dniu 12 sierpnia 2018 r. dokonanie rejestracji będzie możliwe tylko w Biurze Zawodów w godz. 8.00-10.45.

Klasyfikacje i nagrody

W biegach dla dzieci klasyfikacja będzie prowadzona dla pierwszych trzech miejsc bez pomiaru czasu.

Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe medale a osoby, które zajęły miejsca I-III symboliczne upominki.

Postępowanie reklamacyjne

Reklamacje dotyczące spraw związanych z 3. Biegiem dla dzieci „Mini Sowa” należy składać bezpośrednio po zakończeniu zawodów do Organizatora.

Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących biegu będzie ostateczna.

Ochrona Danych Osobowych

Dane osobowe uczestników 3 Biegu dla dzieci „Mini Sowa” będą przetwarzane w celach przeprowadzenia biegu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagród.

Rejestracja i udział dzieci w 3. Biegu dla dzieci „Mini Sowa”, równoznaczna jest z wyrażeniem zgody na fotografowanie i publikowanie wizerunku dzieci na stronach organizatora biegu.

Postanowienia końcowe

Wszystkich uczestników 3. Biegu dla dzieci „Mini Sowa” obowiązuje niniejszy regulamin.

Organizator, zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania danych osobowych, oraz zdjęć w celu opublikowania lub przedstawienia imion, nazwisk dzieci na stronach internetowych organizatora.

Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play.

Organizator zapewnia opiekę medyczną w miejscu trwania imprezy.

Za rzeczy pozostawione lub zagubione organizator nie ponosi odpowiedzialności.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.

Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

W każdej chwili organizator może wprowadzić zmiany do regulaminu.

To jest element tekstowy. Kliknij ten element dwukrotnie aby edytować tekst. Możesz też dowolnie zmieniać rozmiar i położenie tego elementu oraz wszelkie parametry wliczając w to tło, obramowanie i wiele innych. Elementom tekstowych możesz też ustawić animację, dzięki czemu gdy użytkownik strony wyświetli je na ekranie pokażą się one z wybranym efektem.

Nasze nagrody:

CKG Nowa Ruda
Brązowa Kozica 2015
Złota Kozica 2018, 2017, 2016
Srebrna Kozica 2013, 2012, 2010
GNR
KSS Bartnica
BoxMe
Kamayu
Bieg na Sleze
Półmaraton Górski Jedlina-Zdrój
Półmaraton Ślężański
Bracia Rodzeń
biegigorskie.pl
CKG Nowa Ruda
Pieszyce
Biegamy po gorach
Data Sport
Schronisko Sowa
Fundusz Regionu Walbrzyskiego
Szyprówka - Chata Pod Sową