Karczma Pod Sową
Szyprówka - Chata Pod Sową
Juventur Walbrzych
Fundusz Regionu Walbrzyskiego
Nadleśnictwo Jugow
Schronisko Sowa
Schronisko turystyczne Orzeł
MARCCO
Enervit
Góry Sowie
Ośrodek wypoczynkowy Rzeczka
biegigorskie.pl
Data Sport
Dla was
Portal gorski
Biegamy po gorach
Pieszyce
XC LIFE
SsangYong
CKG Nowa Ruda
biegigorskie.pl
Bracia Rodzeń
Półmaraton Ślężański
Półmaraton Górski Jedlina-Zdrój
Super Bieg Runner's
Bieg na Sleze
Festiwal Biegów
RadioWrocław
Liga Biegów
Kamayu
BoxMe
KSS Bartnica
Travel
FitLife
YellowVit
GreenMag
Sowie
Browar Wielka Sowa
http://kuehne.pl/
http://sudeckiprodukty.pl/
GNR
Strona główna biegaj w gorach sowoich
Srebrna Kozica 2013, 2012, 2010
Złota Kozica 2018, 2017, 2016
Brązowa Kozica 2015
CKG Nowa Ruda

Nasze nagrody:

Mini Sowa

Regulamin

5. Biegu dla dzieci „Mini Sowa”

 

 1. Organizator

  - Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich

 

 1. Cel

  1. - Popularyzacja biegów jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.

  2. - Promowanie zdrowego stylu życia.

  3. - Promowanie Gminy Nowa Ruda.

 

 1. Termin i miejsce biegu

  1. - 8 sierpnia 2020 r. w godz. 11:00-14:00

  2. - Start i meta biegów umiejscowiona jest na boisku sportowym przy Domu Europejskim ul. Kasprowicza 47, 57-450 Ludwikowice Kłodzkie.

  3. - Biuro Zawodów - boisko sportowe, ul. Jana Kasprowicza 47 w Ludwikowicach Kłodzkich.

 

 1. Kategorie wiekowe i dystanse

  Dzieci startują na dystansach przypisanych do ich wieku z podziałem na dziewczynki i chłopców.

  1. 3-4 latki (roczniki 2016 i 2017) - dystans ok. 100m

  2. 5-6 latki (roczniki 2014 i 2015) - dystans ok. 150m

  3. 7-8 latki (roczniki 2012 i 2013) - dystans ok. 200m

  4. 9-10 latki (roczniki 2010 i 2011) - dystans ok. 400m

  5. 11-12 latki (roczniki 2008 i 2009) - dystans ok. 600m

  6. 13-14 latki (roczniki 2006 i 2007) - dystans ok. 750m

  Organizator zastrzega sobie, w przypadku dużej ilości startujących w danej kategorii wiekowej, prawo do rozegrania biegów eliminacyjnych (ćwierćfinałów, półfinałów).

 

 1. Program zawodów

  1. Godz. 8.00 – 10.45 – weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych w Biurze Zawodów.

  2. Godz. 10.45 – rozgrzewka.

  3. Godz. 11.00 – start biegu roczniki 2016 i 2017 – dystans ok. 100 m osobno chłopcy i dziewczynki.

  4. Godz. 11.20 – start biegu roczniki 2014 i 2015 – dystans ok. 150 m osobno chłopcy i dziewczynki.

  5. Godz. 11.40 – start biegu roczniki 2012 i 2013 – dystans ok. 200 m osobno chłopcy i dziewczynki.

  6. Godz. 12.00 – start biegu roczniki 2010 i 2011 – dystans ok. 400 m osobno chłopcy i dziewczynki.

  7. Godz. 12.20 – start biegu roczniki 2008 i 2009 – dystans ok. 600 m osobno chłopcy i dziewczynki.

  8. Godz. 12.40 – start biegu roczniki 2006 i 2007 – dystans ok. 750 m osobno chłopcy i dziewczynki.

  9. Godz. 13.15 – dekoracje.

   Organizator może wprowadzić zmiany w programie imprezy, znając liczebność zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych np. dzieląc biegi na serie lub zmieniając godziny startów.

 

 1. Warunki uczestnictwa

  1. - W 5. Biegu dla dzieci „Mini Sowa” może wziąć udział każde dziecko, pod warunkiem dokonania zgłoszenia z podpisem rodzica lub opiekuna prawnego.

  2. - Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu, zostaną zweryfikowani w Biurze Zawodów, podczas odbioru pakietów startowych, tylko w dniu imprezy 8.08.2020.r. w godz. 8:00-10:45 na terenie boiska sportowego w Ludwikowicach Kłodzkich.

  3. - Organizator przygotował pulę 250 numerów startowych. Limit zawodników jest ustalony na 250 dzieci.

  4. - Każde dziecko otrzyma numer startowy oraz pakiecik startowy.

  5. - Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji.

  6. - W momencie weryfikacji/odbioru numeru startowego oraz podczas biegu i po jego zakończeniu, obecność rodzica lub prawnego opiekuna jest obowiązkowa.

  7. - Rodzice (lub opiekunowie prawni) biorą pełną odpowiedzialność za dziecko przed, w trakcie i po biegu.

  8. - Rodzic lub opiekun prawny dziecka oświadcza, że zapoznał się z regulaminem biegu oraz go zaakceptował.

  9. - Zgłaszający do biegu rodzice lub opiekunowie prawni oświadczają, że start dzieci jest na ich wyłączną odpowiedzialność i że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w biegu.

  10. - Starty w poszczególnych rocznikach są z podziałem na dziewczynki i chłopców. W przypadku grupy mniejszej niż 3 osoby w danej kategorii wiekowej, Organizator dopuszcza start chłopców i dziewczynek wspólnie.

  11. - Zabrania się wbiegania rodzicom poza wyznaczoną przez organizatorów strefę oraz utrudniania finiszowania pozostałym zawodnikom i stwarzania niebezpiecznych sytuacji.

 

 1. Zgłoszenia

  1. - Zgłoszenia do biegu 5. „Mini Sowa” będą przyjmowane drogą internetową poprzez formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie portalu datasport.pl /kat. biegi górskie /, poniżej biegu Enervit 11. „Bieg na Wielką Sowę”. Zgłoszenie powinno zawierać wszystkie dane wymagane w formularzu.

  2. - Zgłoszenia internetowe będą przyjmowane do dnia 6 sierpnia 2020 r. do godziny 20:00

  3. - W dniu 8 sierpnia 2020. r. dokonanie rejestracji będzie możliwe tylko w Biurze Zawodów w godz. 8.00-10.30.

 

 1. Klasyfikacje i Nagrody

  1. - W biegach dla dzieci klasyfikacja będzie prowadzona dla pierwszych trzech miejsc bez pomiaru czasu.

  2. - Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe medale, a osoby, które zajęły miejsca I-III - symboliczne upominki.

 

 1. Protesty

  1. - Protesty dotyczące spraw związanych z 5. Biegiem dla dzieci „Mini Sowa” należy składać bezpośrednio po zakończeniu zawodów do Organizatora.

  2. - Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących biegu będzie ostateczna.

 

 1. Ochrona Danych Osobowych

  1. - Dane osobowe uczestników 5. Biegu dla dzieci „Mini Sowa” będą przetwarzane w celach przeprowadzenia biegu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagród.

  2. - Rejestracja i udział dzieci w 5. Biegu dla dzieci „Mini Sowa”, równoznaczna jest z wyrażeniem zgody na fotografowanie i publikowanie wizerunku dzieci na stronach organizatora biegu.

 

 1. Postanowienia końcowe

  1. - Wszystkich uczestników 5. Biegu dla dzieci „Mini Sowa” obowiązuje niniejszy regulamin.

  2. - Organizator, zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania danych osobowych oraz zdjęć w celu opublikowania lub przedstawienia imion, nazwisk dzieci na stronach internetowych organizatora.

  3. - Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play.

  4. - Organizator zapewnia opiekę medyczną w miejscu trwania imprezy.

  5. - Rodzice lub opiekunowie prawni rejestrując Dziecko do Biegu przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

  6. - Za rzeczy pozostawione lub zagubione organizator nie ponosi odpowiedzialności.

  7. - Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.

  8. - Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

  9. - W każdej chwili organizator może wprowadzić zmiany do regulaminu.

 

Koordynator Biegu – Katarzyna Serweta tel. 505 434 808

Dyrektor Biegu – Gabriela Buczek