GNR
Strona główna biegaj w gorach sowoich
Srebrna Kozica 2013, 2012, 2010
Złota Kozica 2018, 2017, 2016
Brązowa Kozica 2015
CKG Nowa Ruda

Nasze nagrody:

 

 

 

 

REGULAMIN
Enervit 11. ”BIEG NA WIELKĄ SOWĘ” 9.08.2020 r.

 

Mistrzostwa Polski Seniorów w Biegu Alpejskim,

Mistrzostwa Polski Weteranów i Mistrzostwa Polski Lekarzy w Biegu Górskim,

Bieg na Wielka Sowę

 

 1. ORGANIZATOR

 • Wójt Gminy Nowa Ruda

 • Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda, 57 – 450 Ludwikowice Kłodzkie
  Tel. 74/872 20 84, e-mail: ckultury@gmail.com

 1. CELE IMPREZY

 • wyłonienie zwycięzców 11. „Biegu na Wielka Sowę” (Biegu Alpejskiego Ludwikowice Kł. - Wielka Sowa),

 • wyłonienie zwycięzców Mistrzostw Polski Seniorów w Biegu Alpejskim,

 • wyłonienie zwycięzców „Mistrzostw Polski Weteranów w Biegu Górskim”,

 • wyłonienie zwycięzców Mistrzostw Polski Lekarzy,

 • promocja Gór Sowich,

 • promocja biegów górskich i LIGI BIEGÓW GÓRSKICH ATTIQ,

 • promocja biegania jako najprostszej formy rekreacji ruchowej.

 1. TERMIN I MIEJSCE

 • 9.08.2020 roku – Ludwikowice Kłodzkie, ul. J. Kasprowicza 47 - boisko sportowe– start - godz. 9:00,

 • trasa przebiega po drogach publicznych /ok.2 km/, szutrowych i leśnych,

 • trasa liczy 10 km, a przewyższenie + 600 m -60 m,

 • najniższy punkt trasy – 475 m n.p.m., najwyższy – Wielka Sowa – 1015 m. n.p. m,

 • każdy kilometr trasy będzie oznakowany,

 • ostatni kilometr przed metą – oznakowanie co 100 m.

 1. START

 • start zawodników odbywać się będzie od godziny 9:00 oddzielnie dla każdego biegu w grupach liczących po 150 osób każda,

 • przerwy między startami poszczególnych grup wynosić będą 30 - 45 min,

 • po starcie każdej grupy sprzęt i urządzenia strefy startowej poddane zostaną dezynfekcji,

 • przy wejściu do strefy startowej zapewniona będzie możliwość dezynfekcji rąk,

 • wejście do strefy startowej tylko w maseczkach ochronnych, które zawodnicy zdejmą tuż przed startem,

 • sposób ustawiania się zawodników w strefie startowej będzie wyznaczony na podłożu odpowiednim kolorem farby,

 • próby ustawiania się zawodników w strefie startowej poza miejscami do tego wyznaczonymi karane będą dyskwalifikacją,

 • składy grup startowych Organizator ustali po 5.08.br. i niezwłocznie do dnia 7.08.br. poda je do publicznej wiadomości na stronie biegu oraz na Facebooku,

 • składy grup startowych wywieszone zostaną również na tablicy ogłoszeń w punktach Biura Zawodów w dniach 8 i 9.08.br.

Starty Biegów odbywać się będą w następującym porządku:

 • Godzina 9.00 – I grupa

 • Godzina 9.30 - II grupa

 • Godzina 10.15 – III grupa

 • Godzina 11.00 – IV grupa

Zawody odbędą się bez udziału publiczności w strefie startu, na trasie i w strefie mety.

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA

 • uczestnikiem zawodów może być każda osoba, która do dnia 9.08.2020 roku ukończy 18 lat i złoży oświadczenie o stanie zdrowia i odpowiedzialności w zakresie udziału w zawodach,

 • osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 lat, muszą posiadać na start w zawodach pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych /dotyczy 11. „Biegu na Wielką Sowę”,

 • zawody mają charakter otwarty,

 • weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych, pakietów, gadżetów itp. odbywać się będzie w 4 punktach Biura Zawodów:

 • dnia 8.08.20.r. w godz. 16:00 – 20:00,

 • w dniu imprezy w godz. 7:00 – 10:30 /dowód tożsamości i opłaty startowej/.

 • każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania maseczki lub chusty umożliwiającej zakrycie nosa i ust przed i po zawodach.

 1. ZGŁOSZENIA

 • zgłoszenia drogą elektroniczną wyłącznie poprzez portal www.datasport.pl, do dnia 5.08.2020 r. do godz. 23:59,

 • dopuszcza się udział w zawodach osób z psami na smyczy pod warunkiem startu z końca stawki,

 • w dniu biegu oraz 8.08.2020 biuro zawodów nie przyjmuje opłat ani zgłoszeń. Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń to 5.08.2020, godz. 23:59

 1. OPŁATA STARTOWA

 • do dnia 31.05.2020 r. – 50 zł,

 • od dnia 1.06.2020 r. do dnia 31.07.20.r. - 70 zł,

 • od dnia 1.08.20 r. do dnia 05.08.20 r. – 80 zł,

 • bez względu na termin zgłoszenia mieszkańcy Gminy Nowa Ruda – 40 zł (tylko do 5.08.2020),

 • kluby sportowe i grupy biegowe/drużyny/ przy zgłoszeniu min. 5 osób – 50 zł. od osoby w terminie do 31.07.2020.r.

 • z opłaty startowej zwolnieni są:

 • zwycięzcy „Biegu na Wielką Sowę” w kat. kobiet i mężczyzn w klasyfikacji open w latach 2010 – 2019,

 • zawodnicy zaproszeni przez Dyrektora Biegu,

 • organizatorzy nie gwarantują pełnych pakietów startowych zawodnikom, którzy dokonają opłaty startowej po 31.07.2020 r.,

 • płatność dokonywana będzie elektronicznie w systemie zapisów DATASPORT,

 • za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej.

 1. KLASYFIKACJA

 • w 11. „Biegu na Wielka Sowę” obowiązują następujące klasyfikacje:

 • open w kategorii kobiet i mężczyzn, miejsca 1- 5,

 • kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn – miejsca 1- 3,

 • drużynowa: miejsca 1-3 - dla min. 3 –osobowych drużyn /drużyną może być formalna lub nieformalna grupa biegaczy reprezentująca klub sportowy, grupę biegową , stowarzyszenie, zakład pracy itp. Drużyna nie wymaga dodatkowego zgłoszenia. Wynikiem drużyny będzie suma trzech najlepszych czasów członków drużyny.

 1. KATEGORIE WIEKOWE

Przypisanie do kategorii wiekowych zarówno w 11. „Biegu na Wielką Sowę”, w Mistrzostwach Polski Seniorów w Biegu Alpejskim, w Mistrzostwach Polski Weteranów oraz Mistrzostwach Polski Lekarzy następuje na podstawie roku urodzenia.

Informacja n/t Mistrzostw Polski Seniorów w Biegu Alpejskim ukaże się na stronie biegu.

 

 1. 11. „Bieg na Wielką Sowę”

 • K/M - 16 - 19 lat,

 • K/M – 20 – 29 lat,

 • K/M – 30 – 34 lata

 

 1. Mistrzostwa Polski Weteranów w Biegu Górskim”:

 • K/M – 35 – 39 lat

 • K/M – 40 – 44 lata

 • K/M – 45 – 49 lat

 • K/M – 50 – 54 – lata

 • K/M - 55 – 59 lat

 • K/M - 60 – 64 lata

 • K/M – 65 – 69 lat

 • K/M - 70 lat i więcej

 

 1. Mistrzostwa Polski Lekarzy”:

 • K/M - 20 lat

 • K/M - 30 lat

 • K/M - 40 lat

 • K/M - 50 lat więcej oraz klasyfikacja open K/M, m. 1 – 5, medale, puchary, nagrody rzeczowe w kategoriach wiekowych - m. 1 – 3, medale, puchary i nagrody rzeczowe,

 • obowiązuje regulamin 11. „Biegu na Wielką Sowę”,

 • w formularzu zgłoszeniowym zaznaczyć: Mistrzostwa Polski Lekarzy,

 • w Mistrzostwach Polski Lekarzy nagrody w kat. wiekowych i open nie dublują się,

 • koordynator: lek. med. Jerzy Słobodzian, tel. 602486406, mail: jerzyslobodzian@gmail.com

 1. NAGRODY

 • Bieg na Wielką Sowę” – Mistrzostwa Polski Seniorów w Biegu Alpejskim:

 • klasyfikacja open kobiet i mężczyzn, 1 m.- 1,000 zł., 2 m.- 700 zł., 3 m. – 550 zł., 4 m. – 400 zł., 5 m. – 300 zł,

 • w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn za miejsca 1 –3 trofea sportowe,

 • wszyscy zawodnicy po przekroczeniu linii mety otrzymują pamiątkowe medale.

 • Mistrzostwa Polski Weteranów w Biegu Górskim”:

 • w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn za m. 1 – 3 medale Mistrzostw Polski Weteranów, puchary i akcesoria sportowe,

 • klasyfikacja drużynowa – miejsca 1 – 3 puchary.

 1. DEKORACJE

 • ceremonia dekoracji rozpocznie się o godz. 12:00 w pobliżu miejsca startu.

Odbędzie się jedynie dekoracja zwycięzców Mistrzostw Polski Seniorów , m. 1 – 3 K/M medale oraz w kat. open kobiet i mężczyzn m. 1-5.

Zwycięzcom Mistrzostw Polski Weteranów oraz Mistrzostw Polski Lekarzy nagrody zostaną przesłane na adres domowy. Również najlepszym drużynom.

 1. PROTESTY

 • protesty do organizatora należy składać w formie pisemnej w czasie do 30 min. po zakończeniu biegu przez zawodnika,

 • do protestu należy dołączyć kaucję w wysokości 100 zł.

 1. WYŻYWIENIE i BUFETY

 • każdy zawodnik po biegu na miejscu mety otrzyma pakiet zawierający medal, napój i przekąskę,

 • bufety na trasie: B 1 - 3,7 km. , B2 – 6 km , B 3 – 10 km,

 • każdy zawodnik otrzyma po biegu ciepły posiłek na miejscu startu

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W związku ze stanem pandemii COVID 19 Organizator prosi zawodników o zachowanie odpowiedniego dystansu między sobą oraz noszenie maseczek w takich miejscach jak:

 • Biuro Zawodów,

 • WC,

 • miejsce wydawania i spożywania posiłków,

 • przejazd autobusem,

 • linia mety,

 • ceremonia dekoracji,

 • wejście do strefy startu,

 • strefa mety, szczyt Wielkiej Sowy i zejście na Przełęcz Sokolą (powrót na miejsce startu)

W wielu punktach miasteczka zawodów oraz na mecie ustawione będą punkty do dezynfekcji rąk.

 • na drogach publicznych zawodników obowiązuje przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i dostosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem drogowym na przecięciu trasy biegu z drogą publiczną,

 • obowiązuje elektroniczny pomiar czasu,

 • ominięcie choćby 1 punktu sędziowskiego na trasie równoznaczne jest z dyskwalifikacją zawodnika,

 • zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne,

 • w przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w zawodach organizator nie zwraca opłaty startowej,

 • za rzeczy zagubione lub skradzione organizator nie ponosi odpowiedzialności,

 • organizator zapewnia opiekę medyczną i zabezpieczenie trasy przez służby GOPR,

 • zawodnicy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków,

 • informacje techniczne dotyczące transportu zawodników z mety na miejsce startu będzie na bieżąco przekazywał spiker,

 • wykaz noclegów na : www.biegajwgorachsowich.pl

 

Wypełniając kartę zgłoszeniową (w formie elektronicznej lub pisemnej) uczestnik akceptuje poniższe postanowienia:

Organizator, wszystkie osoby i podmioty z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności wobec uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po imprezie. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność i ryzyko rodziców lub opiekunów prawnych).

Uczestnicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody jakie wystąpią w związku z ich udziałem w imprezie.

Przez akceptację poniższej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa do dochodzenia wszelakich roszczeń od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z imprezą: „Zapewniam ,że stan zdrowia w jakim się znajduję umożliwia mi udział w imprezie. Przyjmuję do wiadomości ,że jeśli w związku z udziałem w imprezie doznam uszczerbku na zdrowiu ,szkody rzeczowej lub majątkowej nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że moim obowiązkiem jest przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w 11. Biegu na Wielką Sowę” Mistrzostwach Polski Seniorów, w Mistrzostwach Polski Weteranów , Mistrzostwach Polski Lekarzy lub Biegu Alpejskim Ludwikowice Kł. - Wielka Sowa. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się ze wszystkim warunkami regulaminu biegu i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku, w tym zdjęć, nagrań filmowych , wywiadów radiowych, telewizyjnych i prasowych oraz wyników wraz z danymi osobowymi dla potrzeb działań marketingowych i promocyjnych podejmowanych przez organizatorów, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000)

 

Impreza odbędzie się wg wytycznych zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29.05.2020 o stanie epidemii oraz wytycznych Ministra Sportu z dnia 1.06.2020.

 

Gabriela Buczek – Dyrektor Biegu tel. 501 155 068

Edward Kozłowicz – Koordynator tel. 695 442 890

 

 

 

 

 

 

 


 

Enervit 11.  Bieg na Wielką Sowę

Karczma Pod Sową
Szyprówka - Chata Pod Sową
Juventur Walbrzych
Fundusz Regionu Walbrzyskiego
Nadleśnictwo Jugow
Schronisko Sowa
Schronisko turystyczne Orzeł
MARCCO
Enervit
Góry Sowie
Ośrodek wypoczynkowy Rzeczka
biegigorskie.pl
Data Sport
Dla was
Portal gorski
Biegamy po gorach
Pieszyce
XC LIFE
SsangYong
CKG Nowa Ruda
biegigorskie.pl
Bracia Rodzeń
Półmaraton Ślężański
Półmaraton Górski Jedlina-Zdrój
Super Bieg Runner's
Bieg na Sleze
Festiwal Biegów
RadioWrocław
Liga Biegów
Kamayu
BoxMe
KSS Bartnica
Travel
FitLife
YellowVit
GreenMag
Sowie
Browar Wielka Sowa
http://kuehne.pl/
http://sudeckiprodukty.pl/