Karczma Pod Sową
Szyprówka - Chata Pod Sową
Juventur Walbrzych
Fundusz Regionu Walbrzyskiego
Nadleśnictwo Jugow
Schronisko Sowa
Schronisko turystyczne Orzeł
MARCCO
Enervit
Góry Sowie
Ośrodek wypoczynkowy Rzeczka
biegigorskie.pl
Data Sport
Dla was
Portal gorski
Biegamy po gorach
Pieszyce
XC LIFE
CKG Nowa Ruda
biegigorskie.pl
Bracia Rodzeń
Półmaraton Ślężański
Półmaraton Górski Jedlina-Zdrój
Bieg na Sleze
Festiwal Biegów
RadioWrocław
Liga Biegów
Kamayu
BoxMe
KSS Bartnica
Travel
FitLife
YellowVit
GreenMag
Sowie
Browar Wielka Sowa
http://kuehne.pl/
http://sudeckiprodukty.pl/
GNR
Strona główna biegaj w gorach sowoich
Srebrna Kozica 2013, 2012, 2010
Złota Kozica 2018, 2017, 2016
Brązowa Kozica 2015
CKG Nowa Ruda

Nasze nagrody:

 

REGULAMIN


Enervit 12. ”BIEG NA WIELKĄ SOWĘ”, LUDWIKOWICE KŁODZKIE, 8.08.2021


5. MISTRZOSTWA POLSKI LEKARZY W BIEGU ALPEJSKIM
 

 

1. ORGANIZATOR
- Wójt Gminy Nowa Ruda
- Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda, 57 – 450 Ludwikowice Kłodzkie, ul. Fabryczna 2 
   tel. 74/872 20 84, e-mail: sport@ckgnr.pl 

 

2. CELE IMPREZY
- wyłonienie zwycięzców 12. Biegu na Wielka Sowę,
- wyłonienie zwycięzców Mistrzostw Polski Lekarzy w biegu alpejskim
- promocja Gór Sowich,
- promocja biegów górskich i LIGI BIEGÓW GORSKICH ATTIQ 2021,
- promocja biegania jako najprostszej formy rekreacji ruchowej.

 

3. TERMIN I MIEJSCE
- 8.08.2021 roku – Ludwikowice Kłodzkie, ul. J. Kasprowicza 47 - boisko sportowe, start - godz. 10:00,
- trasa przebiega po drogach publicznych /ok.2 km/, szutrowych i leśnych,
- trasa liczy 10 km, a przewyższenie + 600 m - 60 m,
- najniższy punkt trasy – 475 m n.p.m., najwyższy – Wielka Sowa – 1015 m. n.p.m.,
- każdy kilometr trasy będzie oznakowany,
- ostatni kilometr przed metą – oznakowanie co 100 m.

 

 

5.WARUNKI UCZESTNICTWA

Organizator określa limit startujących na 900 osób. W momencie osiągnięcia limitu zapisy zostaną wstrzymane.

 

Organizator zapewni specjalny sektor startowy dla zaproszonych zawodników oraz dla najlepszych 30 zawodniczek i najlepszych 30 zawodników w klasyfikacji generalnej Ligi Biegów Górskich Attiq wg aktualnych wyników z dnia 7.08.2021 r.


- uczestnikiem zawodów może być każda osoba, która do dnia 8.08.2021 roku ukończy 18 lat i złoży oświadczenie o stanie zdrowia i odpowiedzialności w zakresie udziału w zawodach,
- osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 lat, muszą posiadać na start w zawodach pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych /dotyczy 12. Biegu na Wielką Sowę/,
- zawody mają charakter otwarty,
- weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych, pakietów, gadżetów itp. odbywać się będzie w Biurze Zawodów:

 • dnia 7.08.2021.r. w godz. 16:00 – 20:00,

 • w dniu imprezy w godz. 7:30 – 9:30 /dowód tożsamości i opłaty startowej/.

 

 

6.ZGŁOSZENIA
- zgłoszenia drogą elektroniczną wyłącznie poprzez portal www.datasport.pl, do dnia 4.08.2021 r. do godz. 23:59 – chyba że limit startujących zostanie osiągnięty przed upływem tego terminu,
- dzień przed zawodami w godz. 16:00 – 20:00 oraz w dniu zawodów w godz. 7:30 – 9:30 w Biurze Zawodów - Ludwikowice Kłodzkie, ul. J. Kasprowicza 47 - boisko sportowe.

- dopuszcza się udział w zawodach osób z psami na smyczy pod warunkiem startu z końca stawki.


 

7.OPŁATA STARTOWA.

Opłaty startowe będą przyjmowane w poniższych terminach, o ile limit startujących nie zostanie osiągnięty wcześniej. Po osiągnięciu limitu zapisy zostaną wstrzymane.
- do dnia 31.05.2021 r. – 50 zł,
- od dnia 1.06.2021 r. do dnia 31.07.2021.r. - 70 zł,
- od dnia 1.08.2021 r. do dnia 04.08.2021 r. – 80 zł,
- 7.08.2021 r. oraz 8.08.2021 r. (w dniu zawodów) – 100 zł,
- bez względu na termin zgłoszenia mieszkańcy Gminy Nowa Ruda – 50 zł,

- bez względu na termin zawodnicy i zawodniczki, którzy ukończyli 65. rok życia – 50 zł,
- kluby sportowe i grupy biegowe/drużyny/ przy zgłoszeniu pow. 5 osób (min. 6 osób) – 50 zł. od osoby w terminie do 31.07.2021.r.

 


Z opłaty startowej zwolnieni są:
- zwycięzcy Biegu na Wielką Sowę w kat. kobiet i mężczyzn w klasyfikacji open w latach 2010 – 2020,

- zawodnicy zaproszeni przez Dyrektora Biegu,

Organizatorzy nie gwarantują pełnych pakietów startowych zawodnikom, którzy dokonają opłaty startowej po 31.07.2021 r.,
- płatność dokonywana będzie elektronicznie w systemie zapisów DATASPORT,
- za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej.

 

 

8.KLASYFIKACJA
- w 12. Biegu na Wielka Sowę obowiązują następujące klasyfikacje:
- open w kategorii kobiet i mężczyzn, miejsca 1- 5,
- kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn – miejsca 1- 3,
- drużynowa: miejsca 1-3 - dla min. 3 –osobowych drużyn /drużyną może być formalna lub nieformalna grupa biegaczy reprezentująca klub sportowy, grupę biegową , stowarzyszenie, zakład pracy itp. . Każdy członek drużyny musi wpisać w panelu swojego zgłoszenia nazwę drużyny, która ma być brana pod uwagę w wynikach. Chęć udziału w klasyfikacji drużynowej nie wymaga dodatkowego zgłoszenia.

Wynikiem drużyny będzie suma trzech najlepszych czasów członków drużyny.

 

 

9.KATEGORIE WIEKOWE
- Przypisanie do kategorii wiekowych w 12. Biegu na Wielką Sowę następuje na podstawie roku urodzenia.


-12. Bieg na Wielka Sowę
- K/M - 16 - 19 lat
- K/M – 20 – 29 lat
- K/M – 30 – 34 lata
- K/M – 35 – 39 lat
- K/M – 40 – 44 lata
- K/M – 45 – 49 lat
- K/M – 50 – 54 – lata
- K/M - 55 – 59 lat
- K/M - 60 – 64 lata
- K/M – 65 – 69 lat
- K/M - 70 lat i więcej

Klasyfikacja open dubluje się z kategoriami wiekowymi. Zwycięzca open wygrywa swoją kategorię wiekową.

 

- „Mistrzostwa Polski Lekarzy”:
- K/M - 20 lat
- K/M - 30 lat
- K/M - 40 lat
- K/M - 50 lat i więcej oraz klasyfikacja open K/M, m. 1 – 3, medale, puchary, nagrody rzeczowe w kategoriach wiekowych - m. 1 – 3, medale, puchary i nagrody rzeczowe
- obowiązuje regulamin 12. Biegu na Wielką Sowę
- w formularzu zgłoszeniowym zaznaczyć: Mistrzostwa Polski Lekarzy

- w Mistrzostwach Polski Lekarzy nagrody w kat. wiekowych i open nie dublują się,
- koordynator: lek. med. Jerzy Słobodzian, tel. 602486406, mail: jerzyslobodzian@gmail.com

 

 

10.NAGRODY
- 12. Bieg na Wielka Sowę:
- klasyfikacja open kobiet i mężczyzn, 1 m.- 1,000 zł., 2 m.- 700 zł., 3 m. - 550 zł, 4m - 400 zł, 5m - 300 zł
- w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn za miejsca 1 –3 trofea sportowe,
- wszyscy zawodnicy po przekroczeniu linii mety otrzymują pamiątkowe medale,
- klasyfikacja drużynowa – miejsca 1 – 3 puchary.

 

 

11.DEKORACJE
- ceremonia dekoracji rozpocznie się o godz. 13:00 w pobliżu miejsca startu.

 

 

12.PROTESTY
- protesty do organizatora należy składać w formie pisemnej w czasie do 30 min. po zakończeniu biegu przez zawodnika,
- do protestu należy dołączyć kaucję w wysokości 100 zł.

 

 

13.WYŻYWIENIE i BUFETY
- każdy zawodnik po biegu ma prawo do korzystania z bufetu końcowego oraz otrzyma gorący posiłek.
- bufety na trasie: B 1 - 3,7 km. , B2 – 6 km , B 3 – 10 km.

 

 

14.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- na drogach publicznych zawodników obowiązuje przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i dostosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem drogowym na przecięciu trasy biegu z drogą publiczną,
- obowiązuje elektroniczny pomiar czasu (zawody obsługuje firma datasport),

- powrót zawodników z Wielkiej Sowy: czerwonym szlakiem turystycznym na Przełęcz Sokolą, skąd kursować będą bezpłatne autobusy do Ludwikowic Kłodzkich.

 

 

Bieg odbędzie się zgodnie z aktualnie obowiązującymi obostrzeniami sanitarnymi związanymi ze stanem epidemii lub po zniesieniu stanu epidemii.

 

 • W wielu punktach miasteczka zawodów oraz na mecie ustawione będą punkty do dezynfekcji rąk.

 • Za rzeczy zagubione lub pozostawione przez zawodników Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

 • Organizator zapewnia opiekę medyczną i zabezpieczenie trasy przez służby GOPR.

 • Zawodnicy mają obowiązek ubezpieczyć się w zakresie NNW.

 • Depozyt znajdować się będzie na terenie boiska sportowego.

 • Zawodnicy, biorąc udział w biegu, zgadzają się na wykorzystanie przez Organizatora na potrzeby marketingowe i promocji imprezy zdjęć, nagrań filmowych z ich udziałem oraz wyników z danymi osobowymi.

 • Każdy uczestnik zawodów ma obowiązek wypełnienia oświadczenia uczestnika zgodnie z zaleceniami głównego inspektora sanitarnego, że nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 oraz nie przebywa na obowiązkowej kwarantannie, a także w czasie ostatnich 14 dni nie miał kontaktu z osobą, u której potwierdzono zakażenie wirusem SARS CoV-2 (druki dostępne na www.biegajwgorachsowich.pl, na FB @biegajwgorachsowich oraz w biurze zawodów)

 • Wypełniając Kartę Zgłoszeniową /w formie elektronicznej lub pisemnej/ uczestnik akceptuje poniższe postanowienia:

 • Organizator, wszystkie osoby i podmioty z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności wobec uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie i po imprezie,

 • Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko /w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność i ryzyko rodziców lub opiekunów prawnych/,

 • Uczestnicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody, jakie wystąpią w związku z ich udziałem w imprezie,

 • Przez akceptację poniższej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa do dochodzenia wszelkich roszczeń od Organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z imprezą:

   

Zapewniam, że stan zdrowia, w jakim się znajduję, umożliwia mi udział w imprezie. Przyjmuję do wiadomości, że jeżeli w związku z udziałem w imprezie doznam uszczerbku na zdrowiu, szkody rzeczowej lub majątkowej nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że moim obowiązkiem jest przestrzegać zarządzeń lub poleceń służb porządkowych, Organizatora oraz zapisów regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w 12. Biegu na Wielką Sowę. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się ze wszystkimi zapisami regulaminu biegu i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym także dla potrzeb działań marketingowych i promocyjnych podejmowanych przez Organizatorów zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2019 poz. 1781). 

 


 

Gabriela Buczek – Dyrektor Biegu, tel. 501 155 068

Koordynator Biegu - Diana Lisowska-Panek, tel. 609 924 559

Kierownik Biura Zawodów - Urszula Poźniak, tel. 502 096 918

 

 

 

 

 

Enervit 12.  Bieg na Wielką Sowę