30 maja 2018
Izabela Zatorska

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 – 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, s 1) dalej RODO - chcielibyśmy przypomnieć cele i zasady, na jakich przetwarzamy Państwa dane osobowe:

 

Kto przetwarza Państwa dane osobowe?

Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda z siedzibą w Ludwikowicach Kłodzkich przy ul. Fabrycznej 2.

 

Jak mogą się Państwo z nami skontaktować?

Można się  z nami kontaktować się pisząc na adres siedziby administratora jak powyżej,  w drodze korespondencji elektronicznej e-mail: ckultury@gmail.com  lub telefonicznie pod nr 74 872 20 84.

 

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Podane dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania działalności statutowej przez Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda.

 

W jaki sposób zbieramy dane osobowe?

Od osób których dane dotyczą, za ich zgodą.

 

Jakie mają Państwo prawa?

1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,

2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

4. przenoszenia danych,

5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,

6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Czy Państwa dane podlegają profilowaniu?

Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji lub/i profilowaniu.

 

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane nie będą udostępniane, chyba że istnieje ku temu przesłanka.  Wtedy dane ze zbioru są udostępniane tylko podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (np. organom ścigania) na ich pisemny wniosek lub firmom współpracującym na podstawie odrębnych umów powierzenia przetwarzania danych wraz z zobowiązaniem zachowania poufności.

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

CKGNR przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do wykonywania swoich celów statutowych, następnie dane są przechowywane w celach archiwalnych  na podstawie przepisów archiwalnych, a w przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie – do czasu wycofania Państwa zgody, lecz nie dłużej niż przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych.

 

Gabriela Buczek

Dyrektor

Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda

ul. Fabryczna 2

57-450 Ludwikowice Kłodzkie

Tel. 74/872 20 84

 

Uwaga obowiązek informacyjny!!!

Nasze nagrody:

CKG Nowa Ruda
Brązowa Kozica 2015
Złota Kozica 2018, 2017, 2016
Srebrna Kozica 2013, 2012, 2010
GNR
KSS Bartnica
BoxMe
Kamayu
Bieg na Sleze
Półmaraton Górski Jedlina-Zdrój
Półmaraton Ślężański
Bracia Rodzeń
biegigorskie.pl
CKG Nowa Ruda
Pieszyce
Biegamy po gorach
Data Sport
Schronisko Sowa
Fundusz Regionu Walbrzyskiego
Szyprówka - Chata Pod Sową